1026 Budapest, II. ker. Júlia utca 11.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A szabályzat célja, hogy az orvosi gyógyító-, megelőző komplex feladataink végzése kapcsán, azo nosított folyamataink sorában, a vonatkozó jogszabály alapján főtevékenységként (GDPR 37.1.) megfogalmazandó adatkezelési-, adattárolási-, adatfeldolgozási tevékenységünk napi gyakorlatát azonosítsa, rögzítse és ezáltal szabályokba foglalja oly módon, hogy ezen szabályaink mentén működve, minden tekintetben és teljes körűen megfelelhessünk az európai Általános AdatVédelmi Szabályozás (GDPR) előírásainak.

Aki a MAPOSZ szakembereire bízza az Adatkezelési Szabályzata elkészítését, az a következőkre számíthat: mivel a GDPR egyik alapvető igénye a tudatosság növelése a résztvevők körében, ezért ilyen célzattal, munkatársaink, partnereink és önmagunk adatvédelmi tudatosságának elmélyítését, fejlesztését célozva áttekintjük a GDPR elvi-koncepcionális, jogi alapjait, a GDPR megalkotásának indokait, motivációit valamint a GDPR által megfogalmazott elveket, amelyekre a konkrét Európai Uniós szabályozás épül.

Ezt követi a Szabályzat a konkrét praxis gyakorlatára vonatkozó érdemi része, amely megfogalmazása, összeállítása során a minőségügyi gyakorlatunkban bevált módszert alkalmazva, jelen esetben a GDPR cikkei pontjain végighaladva értelmezzük a ránk vonatkozó kötelezettségeket és feleltetjük meg az adott praxis saját adatkezelési gyakorlatát a jogszabály előírásaival.

Tesszük ezt azon ismeretek birtokában, miszerint „Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban” (GDPR 99.2.), valamint hogy figyelembe kell venni a mikro-, kis-, és középvállalatok sajátos szükségleteit. (GDPR preamb.13.). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a józan ész és a realitások szerint kell értelmeznünk azon előírásokat, amelyek alapvetően globalizált világcégekre, százmillió fős adatkezelést végző internetes portálokra, sokmilliárd dolláros világ webáruházakra készült, de nekünk a két, legfeljebb 3 fős orvosi praxisokra vagy a nem sokkal több fős egyéb orvosi vállalkozásokra kell „testre szabnunk” az általános érvényű szabályozást.