1026 Budapest, II. ker. Júlia utca 11.

Kockázatkezelés

MI AZ ÉRTELME?

Alapvetően munkavédelmi területről van szó, az értelme az, hogy a mi esetünkben, az orvosi szolgáltatás során saját beosztottjaink és az általunk ellátott nagyszámú páciens testi épségét veszélyeztető kockázatokat a lehető legnagyobb mértékben tudjuk csökkenteni, elkerülni. Saját érdekünk is, a kártérítések, perek elkerülésére, megelőzésére. Ide tartozik nagyon sok minden mellett pl. a frissen felmosott várószobában elesés, a kinyíló ablakba a fej beütése, de  a lógó elektromos hosszabbító okozhatja áramütés is, stb. Ezért munkavédelmi kérdés, elsősorban. Ezért írja elő Törvény, kötelezően, számunkra is, orvosokra, orvosi szolgálatokra.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A kockázatértékelés gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi

károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen óvóintézkedések szükségesek az egészségkárosodás megelőzésére. Az esetek legnagyobb részében a

kockázatértékelés az eddig is meglevő munkavédelmi követelmények szisztematikus

ellenőrzését, a hiányosságok megszűntetését jelenti, amelyben a legfőbb eszköz a széles körű munkavédelmi ismeret és a józan ész. A MAPOSZ kockázatértékelő szakemberei és szerződött, együttműködő munkavédelmi szakértő cég bevonásával mindkettőt biztosítani tudja, mint  a „gondoskodó – szolgáltató” érdekvédelem

KOCKÁZATKEZELÉS

A kockázatértékelés alapján a meglévő személyi, tárgyi, szervezési feltételek összehasonlítása a vonatkozó előírásokkal (jogszabályokkal, szabványokkal, üzemeltetési dokumentumokkal), tehát a „van” és a „kell” összevetése. A kockázatkezeléssel biztosítható legyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos

munkavégzés feltétele, azaz ne merüljön fel a heveny és idült egészségkárosodás kockázata az adott munkakörben. A kockázatkezelés célja az, hogy a megfelelő kockázatcsökkentés eredményeként a fennmaradó kockázat elfogadható legyen.

KOCKÁZATKEZELÉSI KÉZIKÖNYV ELKÉSZÍTÉSE

A  törvényi kötelező előírásnak úgy tudunk legcélszerűbben megfelelni, ha a kockázatértékelést, kockázatkezelést szisztematikusan felépített Kockázatkezelési Kézikönyvben foglaljuk össze. A MAPOSZ tagjai számára „orvosbarát”, nagyrészt elektronikus, tehát e-mail-en bonyolítható módon végzi a Kockázatkezelési Kézikönyv elkészítését, az érdekvédelmi funkcióból eredően a legkisebb anyagi ráfordítás mellett.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ebben a pontban azokat a dokumentumokat, űrlapot, kérdőívet, listát, nyilatkozatot gyűjtöttük össze, amelyeket a MAPOSZ szakemberei állítottak össze, azzal a céllal, hogy az orvosi működéstől meglehetősen idegen, ám kötelező Kockázatkezelési Kézikönyv elkészítését a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítsük, egyszerűsítsük, de úgy, hogy a tartalmi részeiben kőkeményen megfeleljen minden előírásnak.

MEGBÍZÁS A MAPOSZ FELÉ KOCKÁZATKEZELÉS ELKÉSZÍTÉSÉRE
KITÖLTHETŐ TÁBLÁZATOS LISTA A KOCKÁZATÉRTÉKELÉSHEZ
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS JOGI HÁTTERE

1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről 54§ 2. bek:
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonságáról
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM RENDELET