1026 Budapest, II. ker. Júlia utca 11.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ebben a pontban azokat a dokumentumokat, űrlapot, kérdőívet, listát, nyilatkozatot gyűjtöttük össze, amelyeket a MAPOSZ szakemberei állítottak össze, azzal a céllal, hogy az orvosi működéstől meglehetősen idegen, ám kötelező Szabályzat elkészítését a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítsük, egyszerűsítsük, de úgy, hogy a tartalmi részeiben kőkeményen megfeleljen minden előírásnak.

MEGSZÓLÍTÓ, ÉRTELMEZŐ ANYAG A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁRÓL

Első lépésként a MAPOSZ küld egy ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (1.) lapot, amibe csak az Ön rendelőjének (vállalkozásának) a nevét kell beírnia, és aláírnia. Ezzel bizonyítja az előírásoknak megfelelést. Ezt a tájékoztatót függessze ki a várószobában, ahol a legtöbben megfordulnak. Ez megvédi Önt egy esetleges ellenőrzés során. Az adatkezelési szabályzathoz kapcsolódóan ezt a példányt egy díszesebb, laminált változat fogja felváltani, tartós használatra.

Szintén csatolunk egy egyszerűen kitölthető KÉRDŐÍVet (2.), vagyis checklistát, amely adatai alapján az Ön rendelőjére vonatkozó ADATVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYt el tudjuk készíteni. Ez gyakorlatilag az adatkezelésre vonatkozó kockázatelemzést jelent. Ez alapján tudjuk megtenni a változtatásokra irányuló javaslatokat, (=cselekvési terv) amelyek megtétele után készíthető el az Ön rendelőjének

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Ez a szabályzat fogja tartalmazni a kötelezően előírt elemeket, mint az adatkezelési folyamat rendje, jogosultság kezelés, adatmentés rendje, incidenskezelés szabályozása, adatleltár, adattovábbítás rendje, stb.

A következő lap egy MEGBÍZÁS (3.), amelyben az Ön vállalkozása megbízza a MAPOSZ-t, mint érdekvédelmi szervezetét, hogy szakembereivel az Ön partnereként, Önnel szoros együttműködésben a GDPR előírásainak megfelelő adatkezelési és adatvédelmi gyakorlat kiépítésében segédkezzék. A MAPOSZ részéről ezt a Megbízást aláírva küldjük, Önnek csak a rendelője és vállalkozása nevét, címét kell beírnia és aláírnia. Egy példányt beszkennelve, vagy a nyilatkozattal együtt postán küldje vissza a MAPOSZ címére, az Ön által eredetiben aláírt példányt őrizze meg. Ez a másik védelem az ellenőrzéssel szemben. Ez bizonyítja, hogy megfelelő hozzáállással dolgozik a szabályoknak megfelelésen. Természetesen szabad döntése, hogy a megbízásra a javaslatot elfogadja-e vagy sem. Bárki mást megbízhat a feladattal.

Végül következik egy NYILATKOZAT (4.) arról, hogy a MAPOSZ a továbbiakban Önre vonatkozóan milyen adatait tarthatja nyilván, kezelheti. Tételesen szükséges kitölteni az adatlapot, mert a GDPR gyakorlatának megfelelve csak az Ön által engedélyezett adatait tárolhatja a MAPOSZ. A nyilatkozatot aláírva, szkennelve a maposz@praxis.hu e-mail címre, vagy eredetiben lehet postára adni. Postacím: MAPOSZ székhelyén: 1026. Budapest, Júlia utca 11.