1026 Budapest, II. ker. Júlia utca 11.

Praxis Kiadó

FELADATA, CÉLJA, MŰKÖDÉSE

A PRAXIS Kiadó 1992-ben jött létre, az akkor még szinte ismeretlen háziorvosi továbbképzést szolgáló PRAXIS folyóirat gondozására, fejlesztésére, szervezésére, szerkesztési és nyomdai előkészítési munkáinak szervezésére, majd saját munkatársaival történő megoldására. Jelenleg, folyamatosságát megtartva a MAPOSZ égisze alatt Orvosi-Egészségügyi-Kulturális Lap-, és Könyvkiadói feladatokat lát el. Kizárólag saját előfizetői, piaci alapú partnerkapcsolati forrásokból gazdálkodik, soha semmilyen külső forrás, támogatás, pályázati összegek  nem okoztak semmilyen értelmű „fejtörést” sem. Idén tartunk a 29. évben…

Mindamellett a színvonal megtartására, emelésére törekedünk, így a külső megjelenésében (matt fóliás borító, UV lakkos címek, elegáns, de mértéktartó belívek)is, és a belső, szakmai tartalom, tematika vonatkozásában is.

Nyomdai stratégiai partnerünk évtizednél hosszabb ideje, valamennyi kiadványunk nyomdai előállítása, gondozása terén a Pauker Holding, reálisan állatható módon az ország legmodernebb nyomdaipari komplex szolgáltatója.

KIADVÁNYAINK

PRAXIS FOLYÓIRAT

Jelenleg 2 havonta jelenik meg, 48 oldalas terjedelemben. A minőségi gyógyítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik az alapellátás, szakellátás, egyre több területen a fekvőbeteg ellátás és a magán egészségügyben gyógyító orvosok, valamint a közforgalmú gyógyszertárak gyógyszerészei számára.

LEGFONTOSABB ROVATAI:
Eljárásrendek és folyamatábrák diagnosztika, terápia és gondozás terén, (tovább)
valamennyi szakmai területet fokozatosan célba véve és feldolgozva, a minőségtudományban alkalmazott TQM eszköztár szabályai szerint, tartalmilag az Evidence Based Medicine alapján, figyelemmel az aktuálisan érvényes szakmai irányelvekre, protokollokra, útmutatókra. Fontos szempont, hogy a mindennapi gyakorlatban a terápiás megoldások, konkrét gyógyszerek közt is minél pontosabb eligazodást tudjunk biztosítani orvos olvasóinknak. Másik fontos szempont, hogy a napi gyakorlatban praktikusan használható terjedelembe foglaljuk össze, vituálisan informatív módon és kivitelben.

Ma tudomány, kutatás — holnap gyakorlat
Tudományos kutatások, újdonságok ismertetésére biztosított hely a lapban, (tovább) amelyek akár eredeti közleményként, akár már másutt történt publikálás után, közérdekűsége okán jelenhet meg, amely ismeretekből, újdonságából a holnapi orvosi gyakorlat számára használható megoldások születhetnek. Akár orvosi kutatások, tudományos eredmények, multicentrikus vizsgálatok a nem-fertőző betegségek epidemiológiája terén, akár új hatóanyagok, gyógyszerkutatási irányok, részeredmények, klinikai kipróbálások fázisok szerinti vizsgálatainak az állás, tapasztalatai, eredményei.

Tovább

 

A napi gyógyítás gyakorlati kérdései
Hagyományos megközelítésben tárgyalja a gyógyítás naprakész ismereteit, valamennyi szakterületre kiterjedhetően. Epidemiológia, tünettan, diagnosztika, differenciál diagnosztika, EBM szempontok és sarokpontok, gyógyulási kilátások, kezelési lehetőségek, terápiás megoldások, gondozási, adott esetben rehabilitációs lehetőségek, a konkrét módszerek és gyógyszerek alkalmazási módjai és gyakorlata. (tovább) A rovat szakmai konkrét témáit két szempont határozza meg: az egyik az, hogy általános felfogás szerint 3 évente teljesen megújulnak az ismeretek. A gyakorlatban ezt kicsit enyhébben, de talán reálisabban követi az 5 éves továbbképzési periódus. A másik szempont az, hogy azzal a területtel foglalkoznunk kell, ahol valamilyen újdonság, valamilyen lényeges változás állt be akár a diagnosztika, akár a terápia terén. Elegendő itt csak a képalkotó technikák és a feldolgozó szoftveres informatikai változásokra gondolnunk. De adott esetben egy új vírus, egy kibontakozó járvány vagy pandémia is okot ad rá. Ha nincs valamilyen aktualitás, vagy más szakmai kényszerítő erő, akkor a saját orvos szövetségi felméréseink szerint járunk el a témák kiválasztásában aszerint, hogy a rendelésen megjelent betegek gyakoriság szerinti

Hogyan mondjam el … a betegemnek, hogy mi a…… és mit kell csinálnia?
Az orvos által megvalósítandó egészségnevelés, az egészség-kultúra fejlesztését szolgáló rovat, amelyben azokat az ismereteket foglaljuk össze és adjuk „konyhakész formában”, felhasználható módon orvos olvasóink kezébe, akiknek a rendelés közben nincs, nem is lehet, idejük egy-egy betegséggel kapcsolatos minden ismeretet átadni, elmondani, akármennyire is szeretné, és érzi az igen nagy szükségét. Ez a nagy gyógyszergyártók véleménye, szándéka is, és nincs olyan tudományos-szakmai előadás, amelynek a végén az előadó ne azt hangsúlyozná, hogy mennyire fontos az egészségnevelés, az orvos felvilágosító tevékenysége. (tovább) A rovaton belül három féle megközelítést alkalmazunk, a memória és a térbeli, 3 dimenziós koordináta rendszer átvitt értelemben vett analógájának megfelelően. Egy térbeli pont helyzetét 3 adat pontosan meghatározza. Egy memorizálandó ismeret biztonságát a 3 féle irányú megközelítés jelentősen fokozhatja. A rovat hatékonyságát ezzel szándékozunk emelni. Részletekbe menően potenciális partnereinkkel közösen van mód a konkrét elképzelések megvalósítására, a kidolgozott techológiánk szerint.

A GONDOSKODÓ – SZOLGÁLTATÓ ÉRDEKVÉDELEM ROVATA
Az orvosi vállalkozás működtetésének kérdései, területei, vagyis praxis menedzsment. Adózás, új szabályok. törvények-rendeletek és amit azokból értenünk kell. Kötelező szabályzatok területe: GDPR, Kockázatkezelés, Infekciókontroll, Minőségirányítási rendszer, Szakmai protokollok, EMI eljárásrendek és folyamatábrák, az EBM (=evidence based medicine) kérdései, változásai, tényei.
Benchmarking, avagy az egymástól tanulás, a legjobb gyakorlat (=best practice) rovata
Esteismertetések szerzőink, de leginkább orvos olvasóink saját parxisából, tapasztalataiból, amelyek alkalmasak arra, hogy akár az adott eset „kárából” tanuljunk, tahulhassunk, akár az adott eset sikeréből, okulhassunk, fejlődhessünk, és amit egyikünk jól megoldott, azt mi, többiek bátran vehessük át és követhessük, mint a „legjobb gyakorlatot”. Az esetismertetéseknek ilyen módon egyértelmű célja a folyamatos fejlődés, a diagnosztika, a betegellátás, a terápia fokozatos, napról-napra történő minél jobbá tétele.

Kultúra – Irodalom – Elődeink
Meggyőződésünk, hogy a művelt középosztály a társadalom gerince. Ebben a rovatunkban ezt a „gerincet” reméljük szolgálni, hogy minél vaskosabb, minél erősebb, minél egyértelműbb, strapabíróbb és legfőképp egyenes legyen… (tovább). Ebben a rovatban olyan cikkeket jelentetünk meg, amelyek témái, amelyekben feldolgozott események ismerete, nem utolsósorban a stílusra, nyelvhelyességre vonatkozó igényesség egy középosztályba tartozó vagy sorolandó orvos, családtagjai, munkatársai számára alapvető igény kell(ene), hogy legyen. Csak néhány név, néhány könyvcím pusztán ízelítőül: Széchenyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany János, Deák Ferenc, Ady, Gárdonyi, Fodor József, Semmelweis, Hőgyes Endre, Balassa János, Vámossy Zoltán, stb. Es néhány mű az orvosi múltból, orvos elődeinktől: A Sebészek Évszázada, Bacillusvadász, A közegészségügy Angolországban, kitekintéssel a hazai viszonyokra, stb.

show less

KALÓRIA TUDATOS TÖBB, MINT SZAKÁCSKÖNYV

Beavatjuk olvasóinkat a testsúlyprogram kulisszatitkaiba, hogy ezzel elősegítsük a kalória tudatos gondolkodás jó irányban alakulását, és megkönnyítsük mindazok dolgát, akik szeretnének testsúlyukon kínlódás nélkül változtatni. A könyvben található információkra építve tervszerűen előre gondolkodva tudják alakítani önmaguk és a rábízottak, elsősorban családtagjaik testsúlyát. Mindezzel hozzájárulhatnak nagyon sok betegség legfőbb rizikójának tartott túlsúly és mozgásszegény életmód elkerüléséhez, megelőzéséhez.

Ezért a Mellékletben közreadjuk az alapanyagcsere könnyű, egyszerű kiszámítási módját, valamennyi, a könyvünkben szereplő étel előállításához szükséges alapanyag kalória, szénhidrát, fehérje és zsírtartalmát. Ezen túlmenően a napi tevékenységek kalória igényét tartalmazó táblázatot készítettünk, amibe a munkavégzések fajtáitól kezdve a házimunka minden részletének kalória igényére kitérünk.

Nagyon fontos résznek tartjuk az „örömszerző” mozgásfajták kalória igényét tartalmazó táblázatainkat. Ide tartozik a sétától kezdve a kiránduláson át a síelésig terjedő mozgások számbavétele. Kiemelten hangsúlyosan a bárki által, költséget alig igénylő kirándulás, természetjárás területét tartjuk fontosnak. Ettől megint több ez a könyv, mint egy megszokott szakácskönyv.

Tovább

Célunk az is, hogy minél többen saját szabad döntésük alapján tervezhessék meg, alakíthassák tudatosan tetsúlyukat, testmozgásukat. Higgyjék el, sokkal vidámabbak lesznek, a naponta megélt sikerélmény nemcsak jó érzéssel tölti el az embert, de pozitív hatással van a szervezetére, még az immun rendszerére is!

Ha belefognak a tervezésbe, a kalória egyenleg számításokba, először talán idegen, kissé nehézkesnek tűnhet, de csak annyira, mint egy új társasjáték, aminek most tanuljuk csak a szabályait. Pár nap után azt fogják észrevenni, hogy egy izgalmas, élvezetes dolog kalóriát számolni, ahhoz megfelelően ételeket tervezni és kirándulást vagy más sportot szervezni, majd megfigyelni az eredményeket. Mindehhez igyekeztünk valamennyi információt megfogalmazni és közreadni ebben a könyvben.
Egy jeles író mondta egyszer egy beszélgetés során, hogy jó dolog és fontos a szabad döntés, és mindenkinek szabad döntésére bízni saját élete fontos kérdéseinek megoldását, de a szabad döntés alapja, hogy a szükésges körülmények és a szükséges információk maradéktalanul rendelkezésére álljanak. Ehhez is szeretnénk hozzájárulni. Ebben is több a könyvünk, mint egy szakácskönyv.
Minden információ pontos átadásának igénye jelenik meg abban is, hogy valamennyi étel elkészítés leírásában minden részletre kitérünk, hogy semmilyen konyhai „előképzettség” nélkül is, a főzéshez, kalória tervezéshez most kedvet kapó olvasóink könnyedén, játszva elkészíthessenek bármit.
Összegezve, könyvünket sokkal inkább szánjuk egy Nagy Egészségkönyv kezdeményének, mint egyszerű szakácskönyvnek.

Miben új ez a könyv? 
Szemléletében,
mert nem tilt, nem ír elő kötelezően, nem zavarja meg kialakult étkezési szokásainkat, életmódunkat. Ez a könyv informál, tájékoztat, tényeket közöl.
Kalória központú ez a könyv, de ezt oly módon teszi, hogy az ételreceptek, recept varációk pontos leírása mellett megadja a kalória értéküket. Így mindenkinek szabad döntési lehetőséget ad a kezébe arra nézve, ki-ki hogyan gazdálkodjék saját (és családja…) kalória-(energia) háztartásával.

Nincs tilos étel, nincs tilos nyersanyag.
Tudjuk meg, hogy mi mennyi, tehát melyik étel hány kalóriát tartalmaz, és így tervezhetjük saját energia egyenlegünket.

Kalória-energia bevitel
Ez a könyv abban is partner, hogy nemcsak a „bevételi” oldal, vagyis az elfogyasztott ételek, ennivalók kalória tartalmát rögzíti minden egyes recept mellett, hanem a „kiadási” oldal energia igényét is tárgyalja.

Kalória-energia felhasználás, vagyis energia igény
Hány kalóriát fogyasztunk el munkahelyünkön a kötelező napi munkával, otthon takarítás közben, porszívózással, főzéssel, mosogatással, kerti munkával, sétával, gyors gyaloglással, futással, kirándulással, úszással, biciklizéssel, tanulással, olvasás közben, kártyázással, keresztrejtvény fejtéssel és sok más egyéb tevékenységgel.

Alapanyagcsere
Nem feledkezhetünk meg az alapanyagcsere enrgia igényéről sem. Gyakran ez a tényező befolyásolja a tényleges testsúly alakulását. A szervezet nyugalomban, még alvás közben is sok kalóriát használ fel saját „alapjárati” működése biztosítására. Gondoljunk itt akár csak a szív folyamatos működéséhez szükséges energiafogyasztási igényre, a 35-37 0C testhőmérséklet biztosítására fordított energia igényére.

Energia, vagyis kalória egyenleg
Mindezek ismeretében lesz teljes a kép, a megismert adatok alapján mindenki, tehát bárki, megtervezheti saját energia egyenlegét. Az energia egyenleg eléréséhez, megtartásához meg tudja tervezni az ételeket, desszerteket, salátákat, az aktuális vendéglátást, és a munkájára is tekintettel a pihenés módját és az örömszerző mozgás formáit, időtartamát. Szükséges tudnunk, hogy a kötelező munka, az otthoni „második műszak” házi tennivalói teljesítéséhez mennyi energiát használunk fel, de szabadon valójában azt a testmozgásunkat befolyásolhatjuk, szabályozhatjuk intenzitásában és időtartamban, amely testmozgást tervszerűen, a mozgás öröméért, céljaink eléréséért végzünk.

Egy étel – két recept, kétféle kalória érték
Amiben szintén új, és úgy tudjuk, egyedülálló ez a könyv, hogy egyazon étel receptjeit, hacsak lehet 2 változatban írja le. Az egyikben a normál leírással, a normál kalória tartalommal, a másikban pedig a csökkentett kalória tartalmú változata szerepel ugyanazon ételnek. A kettő között a különbség legtöbbnyire az elkészítés módjában van.

Saját elkészítés alapján készült receptek
Szintén újdonság, hogy valamennyi ételt, amely a könyvben szerepel, saját magunk, a szerzők és munkatársaik elkészítettük, megfőztük, kisütöttük. Nem kértünk fel profi mesterszakácsokat, hogy minél inkább az olvasók szemével láthassuk és láttathassuk az ételek, a főzés mindennapjait.

Élethű-ételhű képek, fotók
Profi fotóst sem kértünk fel, szerkesztőségünk munkatársai készítették a fényképeket, dolgozták fel és alakították nyomdakész állapotúra a fotókat.
Semmilyen hamis trükköt nem vetettünk be, hogy csillogóbb, gőzölgőbb, érdkesebb ételek képeit kreálhassuk. Így van legnagyobb esélye, hogy ha a könyv alapján elkészítik az ételeket, azok valóban úgy fognak kinézni, ahogy a képeken látszik.

Konyhai, házi mértékegységek
A közkézen forgó, sokfelé olvasható konyhai mértékegységeket sem vettük át sehonnan „rutinból”. Mindent lemértünk többször, pontosan, és saját méréseink eredményeit írtuk meg és használjuk a könyvben az ételreceptekben is.

Partnerség olvasóinkkal
Partnerséget kínálunk, partnernak hívjuk olvasóinkat. Írják meg véleményüket, saját tapasztalataikat, a könyv általuk felfedezett hiányosságait, hogy a következő kiadásban még pontosabban közelíthessünk az ideális, kalória-tudatos szakácskönyv és mozgás-testkultúra ,,egészségkönyv” célkitűzéseihez.

show less

PARTNEREINK SZÁMÁRA

A Praxis Kiadó, a Praxis folyóirat céljai, szándékai számtalan területen egybeesnek a gyógyszergyártók, segédeszközgyártók, az egészségiparnak nevezett szektor szereplőinek, fontos tényezőinek céljaival, szándékaival. A kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatok elvét valljuk és követjük. Kontrollált, felelős, a napi gyakorlat sűrűjében dolgozó gyógyító orvosok sokasága érhető el hitelesen a Praxis lappal partnerséget kialakító Gyógyszergyártók, Forgalmazók, Gyógyászati Segédeszköz gyártók, Hygyénés termékek területén érdekel cégek, Gyógyélelmezésben, tápszer előállítás területén működő vállalatok számára. A partnerség keretében több rovat a fentiek közül együttműködésben alakítható ki, formálható, szerkeszthető meg. Leginkább a különféle területek (diagnosztika, terápia, gyógyszeres kezelés) eljárásrendjeinek, folyamatábráinak a kialakítása, közlése, a napi gyógyítás gyakorlati kérdései lehetnek az együttműködés kiemelt területei.

Külön ki kell emelnünk a páciens edukáció, a lakosság egészségismeretének a fontosságát, amelyet a Hogyan mondjam el… rovat dolgoz fel. Legizgalmasabb ebben a partnereink számára elérhető, együttműködésben kialakítható egészségnevelés, és annak megértése visszamérésére alkalmazható, a Praxis lap és az ISO-Emi rendszer szerint működő, tanúsított praxisok páciensei, betegei, hozzátartozóik körében. Az egészségértés az adherencia alapja, a terápiahűség motiválója és így az egyik legkomolyabb, minden szempontból, mindkét partneri oldalról közelítve mérhető és számszerűsíthető tényezője. Ugyanakkor a tömegesen elérhető egészségnevelő anyagok előállítása, terítése jelentős partneri együttműködést feltételez.

MIÉRT RENDELJEM MEG A KALÓRIATUDATOS, TÖBB, MINT SZAKÁCSKÖNYVET, ÉS HOGYAN TUDOM MEGRENDELNI?

Azért érdemes megrendelni, mert önmagának is érdekes lehet, hiszen olyan területekről kell(ene) sokszor beszélnie betegeinek, ami olykor bizonytalan, e könyvben pedig szakszerűen és pontosan, de érthetően benne van. Érdemes megrendelnie munkatársainak is egy-egy példányt, mert az alapján sokat segithetnek az egészségnevelésben, magyarázatokban az orvosnak a betegek felé. Végül pedig az egyik leghasznosabb ajándék, legjobb bizonyítéka a figyelmességnek, ha valaki fontos számunkra.

Megrendelés: A maposz@praxis.hu címen, vagy a Praxis Kiadó, 1026 Budapest, Júlia utca 11. címen megrendelt könyveket 4000 Ft példányonkénti áron (a 6250 Ft-os bolti ár helyett) postai úton megküldjük. 2 vagy több példány rendelése esetén a postaköltséget a Praxis Kiadó átvállalja.